Velkommen til dette site; Indskolingen.dk, som redigeres af folkeskolelærer og mediepædagogisk vejleder: Mette Bach Laursen.

På denne blog vil jeg dele mine erfaringer med dig fra mit daglige virke som hhv. lærer i indskolingen og som ansat i min skoles; Højvangskolen i Horsens, pædagogiske læringsscenter.
Jeg vil selv skrive artikler og linke til andres interessante udsagn om mine særlige interesser; det mediepædagogiske felt.

Jeg er særlig interesseret i web 2.0 didaktik og digitale læremidler i indskolingen, samt fokus på læreprocesser og læringsresultater; læringsmålstyret undervisning.

Har du lyst, er du velkommen til at kommentere på mine indlæg, samt udfordre mine mediepædagogiske tanker. God fornøjelse