Mit navn er Mette Bach Laursen. Jeg arbejder som lærer på 10. år – de seneste 5 år i indskolingen med dansk som primærfag. Jeg har de kompetencer og den passion for digital undervisning, der skal til for at for at bidrage til indskolingens udvikling. Derfor har jeg oprettet Indskolingen.dk

Jeg er en kreativ, dynamisk og handlekraftig kvinde, der står for et højt fagligt ambitionsniveau. En engageret og loyal medarbejder, der tror på egne evner. I mit arbejde er jeg meget nytænkende og udviklingsorienteret. Jeg brænder for selv at tilrettelægge mine undervisningsforløb og altid med et digitalt in- eller output. Jeg står for en undervisning med innovative didaktiske læreprocesser og læringsmålstyret undervisning.

Som person har jeg en lyst til altid at udfordre mig selv og min faglighed. Derfor har jeg taget en diplomuddannelse som mediepædagogisk vejleder, her med fokus på it, medier og digitale læremidler, som er min største interesse. Herudover har jeg koordineret forskellige projekter som fx implementering af iPads i indskolingen og udarbejdelse af et skriveudviklingsværktøj til indskoling og mellemtrin.

Jeg har en naturlig lyst til at vejlede og dele min viden med kollegaer og er qua mit engagement blevet tildelt ansvar for at drive skoleudvikling. Som mediepædagogisk vejleder er det min opgave at understøtte lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af de forenklede Fælles Mål. Jeg vejleder og rådgiver mine kolleager om læringsressourcer med fokus på digitale læremidler. Herudover er jeg på forkant med ny litteratur, vurderer læremidler og er med i beslutningsprocessen om indkøb til skolen.