Erhvervserfaring
2008-  Højvangskolen, Højvangsallé 22, 8700 Horsens, Lærer
2005-2008. Sdr. Vissing skole, Sdr. Vissingvej 26 B, 8740 Brædstrup, Lærer

Almen og erhvervsfaglig uddannelse

2015 – VIA University College, Diplomuddannelse, Fortællinger og genrer

2015 – VIA University College, Diplomuddannelse, Læring og læringsressourcer

2014 – VIA University College, Diplomuddannelse, Mediepædagogisk og organisatorisk vejledning

2001-2005, Århus dag – og Aftenseminarium, Bachelor lærereksamen, Dansk, Billedkunst, Hjemkundskab og idræt.

1995 – 1998, Amtsgymnasiet i Paderup, Apollovej 64, 8960 Randers SV, Studentereksamen, sproglig student

1995 – Kristrup skole, Skolegade 4, 8960 Randers SV, Folkeskolens udvidede afgangseksamen

Færdigheder og kompetencer fra diplomuddannelse

Mediepædagogik og organisatorisk vejledning: Viden om elektroniske medier og genrer, mediedidaktik og dannelse, kendskab til medieteori og mediepædagogisk vejledning, samt kendskab til medieproduktion og vejledning, vejledningsmetodik og organisations- og skoleudvikling

Lærings og læringsressourcer: Kendskab til analyse af læremidler, viden om læremiddeltyper og genrer, herunder digitale, kan analysere og vurdere læremiddelkulturer mhp. Vejledningspraksis, målstyret læring og læring i taksonomi.

Fortællinger og genrer: viden om fortællingernes grundstrukturer, forskellige medier, genrer og udtryk deres pædagogiske funktion. Kvalificere elevers egenproduktion, herunder opnå indsigt i mediepædagogiske og mediedidaktiske metoder

Personlige færdigheder og kompetencer

2015 Projekt ”Den Spillevende bog” Om drenges læselyst og Minecraft
2014 Kursus PUC Horsens Kommune ”Læremiddelvurdering”
2013 Kursus PUC Horsens Kommune ”Innovativt Læringsforløb”; klasserumsledelse, relationskompetence & didaktik.
2011 Kursus, Horsens Kommune ”Den første skrivning og læsning”

Organisatoriske færdigheder og kompetencer

2015- Teamkoordinator
2014- Koordinator på iPadprojekt på 1. årgang
2014- Mediepædagogisk vejleder/bibliotekar i skolens læringscenter
2004- 2014 Koordinator for færdselsundervisning

Tekniske færdigheder og kompetencer

WordPress – webshopdrift
Lightspeed – distribution af Apps

Kreative færdigheder og kompetencer

Indehaver og redaktør på website: www.indskolingen.dk

Andre færdigheder og kompetencer

Læremiddelvurdering
Læseudviklingsvurdering
Vejledningskompetence
Beregning af let/lixtal på letlæsningsbøger