Internettet har udvidet elevernes muligheder for adgang til viden, de mange informations- og vidensmedier sætter den traditionelle læremiddelkultur under pres.

Skolen er fyldt med didaktiserede læremidler, der er bundet op i forhold til faglige og politiske mål, der sikrer, at skolen lever op til de på forhånd stillede krav. Her garanteres faglig progression. Brugen af internetbaserede værktøjer i undervisningen, web 2.0 medier, som ikke er didaktiserede til skolebrug, iagttages også. De to former for læremidler skal eksistere sideløbende, supplerere og komplementere hinanden, anskues som en ny kultur.
Med de nye digitale, ikke didaktiserede, brugergenerede ressourcer på internettet, ændrer det sig og stiller helt nye krav til lærernes didaktiske overvejelser og til behovet for en ny læremiddelkultur, en mediedidaktik 2.0.
På Højvangskolen har vi taget udfordringen med den ny læremiddelkultur til os, digitale læremidler prioriteres, og der implementeres iPads på 1. årgang. Vi har i den grad brug for didaktiske værktøjer, der kan hjælpe os på rette vej både med selve implementeringen og med mediedidaktikken.